Gymnastiek

      

UKKIE- EN PEUTERTURNEN

Peutergymnastiek is speciaal bedoeld voor peuters vanaf 18 maanden, die samen met mama , papa, oma of opa lekker willen turnen in een “"echte”" gymzaal. Het opdoen van veel bewegingservaring is op deze leeftijd ontzettend belangrijk.

De peuters krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden, waarbij ze ervaringen opdoen in de 12 bewegingsvaardigheden, zo wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Uw kind leert tijdens de les onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden.

In de ontmoeting met andere kinderen leert de peuter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. Wat mag wel, wat mag niet.

Het taalgevoel bij een peuter is nog in ontwikkeling, dus begrippen als : over de bank en onder de rekstok door, zijn op jonge leeftijd nog onbekende begrippen. Door beweging komen de begrippen echter tot leven.

Plezierbeleving staat hierbij centraal. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie.

Naast de trainer speelt U als begeleider een belangrijke rol. Zo kunt U uw kind helpen door bijvoorbeeld bepaalde opdrachten te tonen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat U zelf ook moet klimmen en klauteren. Activeren, stimuleren en ondersteunen, daar waar nodig is. Dat zal uw kind voldoende aanzetten tot bewegen.

O.l.v: Hedwig en Dominique

 

GYM SWEETS

KLEUTERTURNEN


Tijdens de lessen kleuterturnen wordt er een gevarieerd bewegingsprogramma aangeboden, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt. Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in de 12 bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Zit je kleuter in het laatste kleuterklas, dan komt hij terecht in het groepje waar het accent steeds meer en meer op turnen wordt gelegd.

O.l.v: Laurie, Annick, Eliana, Amber en Alicia.

 

GYM GIRLS, BOYS OR TEENS

TOESTELTURNEN MEISJES EN JONGENS

Meisjes komen vanaf hun 6 jaar terecht bij Gym Girls 1,2,3 en Gym Teens. Het accent wordt gelegd op kracht, vormspanning, lenigheid, uithouding, coördinatie en natuurlijk het aanleren van nieuwe technieken binnen de gymsport. De lessen zijn opgebouwd volgens een technisch programma zodat er continuïteit en doorstroming is binnen de oefenstof. De 4 toestellen binnen het meisjesturnen nl.: grond, balk,brug en sprong, aangevuld met minitrampoline en trampoline komen aan bod tijdens de lessen. Binnen het jongensturnen gebeurt dit op de 6 herentoestellen nl.: grond, brug, rekstok, sprong, ringen, paard met bogen, eveneens aangevuld met minitrampoline en trampoline.

O.l.v: Hedwig, Amber, Eliana, Klara, Marijke N., Sofie, Liesbeth en Dominique

 

GYM ADULTS

Deze groep richt zich op 15-plussers met enige turnervaring. Er kan op eigen niveau gewerkt worden aan vervolmaking. Daarnaas worden oook nieuwe oefeningen aangeboden en aangeleerd. Dit alles verloopt allemaal volgens eigen niveau. De vrouwen komen aan het werk op grond, balk,brug en sprong. De heren op hun beurt zullen trainen aan grond, brug, rekstok, sprong, ringen en paard met bogen. Daarnaast wordt het toestelturnen aangevuld met de discipline trampoline.

O.l.v: Jasmien

RECREATRAMPOLINE

Mini trampoline


Hou je van waaghalzerij en wil je ook eens een salto uitproberen? Kom dan meedoen en maak de mooiste sprongen in de lucht.


Dubbele Mini-trampoline


Eenmaal de basissprongen onder de knie, dan wordt het de hoogste tijd om deze te leren combineren op dit leuke toestel.

Trampoline

Op de allergrootste trampoline in dit rijtje kan je je sprongkracht volledig uittesten. Hier is vormspanning en evenwicht ook een zeer belangrijk gegeven. Leren hoog springen is een echte uitdaging. Hang je graag in de lucht en voor je daarbij ook nog graag verschillende sprongen uit dan is dit zeker iets voor jou.

Met 3 uur training van mini-, dubbele-mini- en trampoline is het de bedoeling om op een intensieve maar aangename manier te werken aan de basisoefeningen die zich situeren op recreaniveau, voorheen niveau D, opgelegd door de Gymnastiek Federatie Vlaanderen. 


O.l.v: Klara/Dominique


TOESTELTURNEN MEISJES (na selectie)  

Little Recre@ TTM

In deze groep wordt op een heel intensieve manier gewerkt aan de voorbereidende basisoefeningen tot het D en C-niveau. Tijdens de 5 uur opleiding zal er eveneens extra aandacht besteed worden lenigheid en houding.

Recre@ TTM, D-niveau@ TTM en C-niveau@ TTM

Met 4 tot 7 uur training in de week, is het de bedoeling om op een intensieve maar aangename manier te werken aan technieken binnen het toestelturnen meisjes (voorheen: Artistieke Gymnastiek Dames) die aan de basis liggen van competitieniveau C. Deze normen worden opgelegd door Gymnastiek Federatie Vlaanderen. Binnen deze groepen wordt er deelgenomen aan RecreaTornooien, D-niveau bij Sport als het C-niveau bij de GymFed.

O.l.v: Chloe, Kelly, Elke en Vibeke

 

DEMOTRAMPOLINE (na selectie)

 

Dubbele Mini-trampoline


Eenmaal de basissprongen onder de knie, dan wordt het de hoogste tijd om deze te leren combineren op dit leuke toestel.

 

Trampoline

Op de allergrootste trampoline in dit rijtje kan je je sprongkracht volledig uittesten. Hier is vormspanning en evenwicht ook een zeer belangrijk gegeven. Leren hoog springen is een echte uitdaging. Hang je graag in de lucht en voor je daarbij ook nog graag verschillende sprongen uit dan is dit zeker iets voor jou.

Met 5 à 6 uur training van dubbele-mini en trampoline is het de bedoeling om op een intensieve maar aangename manier te werken aan de basisoefeningen die zich situeren op competitieniveau C en doorstromen naar het B-niveau, opgelegd door de Gymnastiek Federatie Vlaanderen. Zo kunnen de gymnasten deelnemen aan wedstrijden binnen dit niveau, alsook aan deze van BOT (Belgian Open Trampoline).

O.l.v:  Tiffany, Bram en Sebastian 

 

TUMBLING (na selectie)

Vooraleer je bij deze groep kan aansluiten, dien je over een goede vormspanning te beschikken. Daarnaast zijn een goede handstand en radslag een minimum vereiste.  Tijdens deze les kan je je reeksen op de vloer oefenen met hulp van onze tumblingbaan en airtrack. Ook kan je hier nieuwe elementen aanleren. We nemen deel aan wedstrijden, zodat we ons kunnen meten met anderen.


Na overleg met de trainers en een proefperiode wordt er beslist of je al dan niet klaar bent voor deze groep, daarnaast zullen zij ook bepalen of je kan toetreden tot het recrea tumbling of demo tumbling.

Demotumbling wordt voorbereid om op korte termijn te kunnen deelnemen aan wedstrijden binnen het C-circuit.

 

O.l.v: Tristan, Laurence, Marijke S. en Elke 


WORKOUT

Deze training heeft alles in huis om je kracht, snelheid, uithouding, lenigheid en beweeglijkheid op peil te houden of naar een hoger niveau
te tillen. Je oefent zowel individueel als met je collega’s. De intensiteit van de oefeningen bepaal je zelf. Zo ga je precies zover als jij wil.

 

O.l.v.: Melissa